Glemt password? Log ind

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Powerthinking

Når man ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra PowerThinking 
 
v/ Peter Møller Hansen
Skovbrynet 44 - 7330 Brande.
Telefon: 25 44 44 01 -
CVR:38451812
 

Så er følgende forretningsbetingelser er gældende - Medmindre noget andet er aftalt, så skal det være skriftligt.

 

Accept af særlige vilkår.
 
Power Thinking levere online produkter og tjenester, som der stilles til rådighed gennem powerthinking - De produkter og services powerthinking tilbyder igennem hjemmesiden er udtrykkeligt og ubetinget underlagt følgende særlige vilkår for brug. 
 
PowerThinking.dk forbeholder sig ret til at opdatere særlige vilkår til enhver tid og uden varsel for dig. Den aktuelle version af særlige vilkår kan gennemses ved at klikke på ”Særlige Vilkår” link i bunden af ​​powerthinking.dk
 
Vedrørende dokumenter og andre oplysninger lagt ud på webstedet.
 
Powerthinking.dk giver brugere mulighed for at deltage i en eller flere kommunikations fora som en del af tjenesterne. Tilladelse til at se, adgang til og / eller bruge webstedet videoindhold, datablade, PDF filer, ofte stillede spørgsmål etc og andre materialer fra de tjenester.
 
(1) Din brug af Indholdet stilles til rådighed via tjenesterne eller hjemmesiden, som ikke overtræder de særlige vilkår og betingelser.
 
(2) Din brug af Indholdet via tjenesterne eller hjemmesiden er til personlige brug og det er ikke tilladt at blive kopieret til eller lagt ud på nogen netværkscomputer, andre hjemmesider, kommunikation forumer, sociale netværk eller nogen anden form for medier.
 
(3) Distribution af indhold kræver powerthinking udtrykkelig skriftlig tilladelse. Anvendelse til andre formål er udtrykkeligt forbudt ved lov og kan resultere i alvorlige civile og strafferetlige sanktioner. Lovovertrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.
 
Elementer af powerthinking.dk er beskyttet af ophavsret, vareudstyr, varemærker, illoyal konkurrence og andre styrende love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist.
 
Ingen logo, grafisk, lyd eller billede fra dette site må ikke kopieres eller transmitteres igen uden udtrykkelig tilladelse skriftligt af powerthinking. 
 
Indholdet på hjemmesiden, information, lister, posteringer, kommunikation og grafiske fremstillinger eller på anden måde udbredes eller set i forbindelse med Tjenesterne kan indeholde tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl, eller fejlagtige oplysninger vedrørende tilstand, kvalitet eller på anden måde.
 
Powerthinking.dk kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen specielle tab ved brug af data, enten i forsømmelighed eller anden skadevoldende handling, der udspringer af eller i forbindelse med brug af hjemmesiden.
 
Det er uanset om der er tale om formidling, visning, svar på eller udførelsen af ​​ethvert indhold, information, produkt, data, grafisk billede eller andre medier repræsenteret i forbindelse med oplysninger, der offentliggøres på eller formidles i forbindelse med hjemmesiden eller tjenesterne gjort tilgængelige på hjemmesiden.
 
Hvis nogen af tjenesterne kræver at du åbner en konto, så skal du udfylde registreringsprocessen ved at give powerthinking.dk aktuelle og præcise oplysninger.
 
Du bliver bedt om at vælge din egen adgangskode og / eller et brugernavn. Du er selv ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit kodeord samt konto. Desuden er du selv alene ansvarlig for enhver og alle aktiviteter der foregår under din konto.
 
Du accepterer at underrette powerthinking.dk om uautoriseret brug af din konto eller brud på sikkerheden. Power Thinking vil ikke være ansvarlig for tab, som du måtte lide som følge af en anden person bruger din adgangskode eller konto, enten med eller uden din viden.
 
Men man kunne blive holdt ansvarlig for tab, som power thinking på grund af en anden bruger din konto eller adgangskode.
Misbrug og ulovlig anvendelse af indhold og tjenester
 
Som en udtrykkelig betingelse ved brug af de tjenester og indhold som er tilgængelige på powerthinking.dk Så acceptere du ikke at bruge de tjenester til andet end eget privat forbrug.
 
Du må ikke bruge tjenesterne og / eller indholdet på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forstyrre andre brugeres besøg eller indhold. 
 
Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen tjenester, indhold, andre konti gennem hacking, password mining eller anden måde. De må ikke skaffe adgang eller forsøge på at skaffe adgang til materiale eller oplysninger ved vildledende midler eller handlinger vildledning, løgn eller bedrageri ved brug af tjenesterne og / eller indhold.
Brug af tjenester og indhold som er tilgængelige på powerthinking.dk
 
De tjenester og indhold som stilles til rådighed for dig, kan indholde email tjenester, chatområder, nyhedsgrupper, forums, personlige hjemmesider og/ eller faciliteter som er designet til at gøre dig i stand til at kommunikere med andre.
 
Du accepterer at du bruge kommunikationstjenesterne til indlæg, sende og modtage beskeder og materiale der er ordentlig og når det er relevant, relateret til den pågældende kommunikationstjeneste. 
 
Som eksempel og ikke som en begrænsning, accepterer du, at når du bruger kommunikationstjenester vil du IKKE: 
 
1) Bagvaske, udnytte, chikanere, spankulere true eller på anden måde krænke retssikkerheden (så som retten til privatlivets fred og offentliggørelse) 
 
2) Posterer, indrykker, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, blasfemiske, ærekrænkende, uanstændig, usømmeligt ulovligt emne, navn, materiale eller information. 
 
3) Indlæse filer der indeholder virus, trojanske heste, orme, korrupte filer eller andet lignende software der kan skade driften af ​​en anden computer. 
 
4) Uploade filer eller på andre måder som der indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale der er beskyttet af intellektuel ejendomsret, herunder som eksempel og ikke som begrænsning copyright eller varemærke love eller ved retten til privatlivets fred eller omtale, medmindre du ejer eller kontrollere rettighederne eller har modtaget alle nødvendige samtykke til for det samme. 
 
5) Brug kommunikationstjenester i forbindelse med undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, uønsket e-mail, spam eller nogen overlappende eller uopfordrede beskeder (kommercielle eller andet); 
 
6) Annoncer eller tilbyde at sælge eller købe varer eller tjenester via handlinger bedrag, vildledning, bedrageri, eller gennem hemmeligholdelsesaftale eller tilbageholdelse af væsentlige oplysninger relateret til den udbydes, sælges eller købt varer eller tjenester. 
 
7) Brug ethvert materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier som er gjort tilgængelige via tjenesterne og / eller indhold på nogen måde der krænker ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre anstændighed retten for en part.
 
8) Hent enhver fil der er posteret af anden bruger i en kommunikationstjeneste som du ved, eller med rimelighed burde vide, ikke kan lovligt reproduceres, vises, udføres, og / eller distribueres på en sådan måde.
 
9) Begrænse eller forhindre andre brugere i at bruge og nyde kommunikationstjenesterne.
 
10) Harvest eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, inklusive e-mail adresser;
 
11) Overtræde gældende love eller regler;
 
12) Brug downloade eller på anden måde kopiere, eller give (hvad enten mod betaling eller ej) til en person eller enhed enhver mappe af brugere af tjenesterne eller andre bruger- eller brugsoplysninger eller dele heraf.
 
13) Opret en falsk identitet med det formål at vildlede andre.
Power Thinking har ingen forpligtigelse til at overvåge kommunikationstjenesterne eller materiale der lægges på, noteret på eller på anden måde formidles gennem tjenesterne.
 
Power Thinking forbeholder sig dog ret til at gennemse materiale posteret med kommunikations tjenesterne og for at fjerne enhver og alt materiale der vises på webstedet med eller uden årsag efter eget skøn.
 
Power Thinking forbeholder sig endvidere ret til at ekskludere eller forhindre deres adgang til enhver eller alle kommunikationstjenester på ethvert tidspunkt og uden varsel om grundlaget for eksklusionen.
 
Powerthinking.dk forbeholder sig ret til altid at kunne offentliggøre eller udlevere enhver oplysning som nødvendigt, for at kunne opretholde gyldig lovgivning, regulativer, retslig proces eller statslige anmodning, redigere, afvise indlæg, fjerne enhver oplysning eller materialer helt eller delvist, som udkommer på stedet på sit eget skøn.
 
Powerthinking.dk kan uploade indhold eller andet materiale med kommunikations tjenesterne og kan være genstand for af forbrugsbegrænsninger, reproduktion og / eller udbredelse. Du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger hvis du henter materiale. Eventuelle bruger uploadede materialer er strengt på de betingelser, der er anført i disse generalle vilkår.
 
BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR TJENESTER gjort tilgængelig på STEDET.
Du accepterer udtrykkeligt, at lovgivningen uden hensyn til en hvilken som helst relevant modstridende retsprincipper, finder anvendelse på enhver tvist vedrørende din brug af tjenesterne, indhold eller ethvert andet spørgsmål relateret til hjemmesiden.
 
Du accepterer udtrykkeligt og samtykke til udøvelse af personlig jurisdiktion i retten for enhver tvist vedrørende din brug af tjenester, indhold, de vilkår eller ethvert andet spørgsmål vedrørende hjemmesiden.
 
Du accepterer og samtykke til en kompetent domstol ligger i Danmark som giver den eksklusive mødested for alle tvister vedrørende din brug af tjenester, indhold, vilkår eller ethvert andet spørgsmål vedrørende hjemmesiden.
 
Powerthinking.dk betaler ingen kompensation eller provision af til dig med hensyn til brug af tjenesterne eller opslag. Powerthinking.dk
 
er ikke forpligtet til at postere eller anvende det materiale du har indsendt på hjemmesiden eller via kommunikationstjenesterne. Powerthinking.dk kan fjerne helhed eller dele heraf, af enhver Indgivelse og / eller udstationering til enhver tid sin absolutte og skøn af enhver årsag. 
 
Ved at sende et indlæg, som indeholder billeder, fotografier, billeder eller som på anden måde er grafisk helt eller delvist, garanterer de hermed at du er copyright ejer af sådanne billeder, eller at indehaveren af ​​ophavsretten af ​​sådanne billeder det har givet dig tilladelse til at bruge sådanne billeder eller indhold og / eller billeder, der er indeholdt i sådanne billeder er i overensstemmelse med den måde, og formålet med dit brug og andet er tilladt af disse vilkår. 
 
Du har de nødvendige rettigheder til at tildele at hver person afbilledet i sådanne billeder, hvis nogen, har givet samtykke til brug af billederne som angivet i disse vilkår, herunder, som eksempel og ikke som en begrænsning, distribution, offentlig visning og reproduktion af sådanne billeder. 
 
Ved at Indsende billeder, giver du udtrykkeligt tilladelse til at se billederne i forbindelse med brug, som er tilladt i henhold disse vilkår, af en hvilken som helst af de services og kommunikationstjenester stilles til rådighed på powerthinking.dk. Alle brugere af tjenesterne og / eller kommunikationstjenester for hver af sådanne billeder stillet til rådighed eller på anden måde formidles i forbindelse med nogen af ​​de tjenester, kommunikationstjenester eller hvor som helst på hjemmesiden. 
 
Ingen kompensation eller provision vil blive betalt af powerthinking.dk eller til enhver bruger af tjenesterne eller hjemmesiden, med hensyn til din brug, materialet eller udstationering af billeder, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 
 

Afvikling - ændringer & aflysning

PowerThinking har med 24 timers varsel ret til at ændre tidspunktet for købte online ydelser / sessioner. Er der tale om 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

PowerThinking har ret til at aflyse købte ydelser / sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den / de aflyste ydelse(r) / session(er).

Powerthinking kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den / de aflyste ydelse(r) / session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og / eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre.

Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på e-mail adresse.

Betaling & Betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Foredrag, mentorforløb, VIP dag, online-forløb og andre kurser/workshops skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Dog kan vi træffe særlig aftale om ratebetaling mod et administrationstillæg på 500 kr. pr. rate.

Aftale om ratebetaling skal være skriftlig. Alle rater skal være betalt før ydelsens opstart, medmindre andet aftales skriftligt. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Og du hæfter for det fulde beløb.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Ansvarsbegrænsninger 

Ethvert erstatningsansvar, som Powerthinking og /eller Peter Møller Hansen måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Powerthinking og /eller Peter Møller Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Powerthinking og / eller Peter Møller Hansen har handlet simpelt uagtsomt. Powerthinking og / eller Peter Møller Hansen erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Rettigheder

Powerthinking har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Powerthinking som  virksomhed. Powerthinking og Peter Møller Hansens navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. 

Såfremt det købte eller Powerthinking og Peter Møller Hansens navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Powerthinking berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Powerthinking er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Datapolitik

Powerthinking indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb / den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb / den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Powerthinking har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

Fortrydelsesret for forbruger

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Powerthinking. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, eller levering af plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis du ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan du give dit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret.

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i / modtagelse af eller ved uden videre at returnerekøbte ydelser/produkter.

Produkter skal returneres til os inden 14 dage, og du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når vi har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer vi uden unødig forsinkelse dit tilgodehavende.

Når der er mindre end 4 uger til afholdelse af workshops, mentorforløb mv frafalder de 14 dages fortrydelsesret.

Reklamationsret for forbruger

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbruger

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Peter Møller Hansen på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lov valg of værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Herning som første instans.

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.